O stowarzyszeniu

Idea utworzenia Stowarzyszenia na Rzecz Obronności i Bezpieczeństwa Kraju "TARCZA"powstała w gronie osób bezpośrednio zainteresowanych rozwojem przedsięwzięć dotyczących obronności i bezpieczeństwa kraju. Są to osoby wywodzące się z instytucji bezpośrednio związanych z obronnością i bezpieczeństwem.
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną (numer rejestru: KRS/0000259112 z dnia 22 czerwca 2006r.) i status organizacji pożytku publicznego z dnia 29 stycznia 2009r.
W ramach zadań statutowych Stowarzyszenie podjęło działalność w zakresie: opracowania i wdrażania kompleksowego kształcenia praktycznego młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i akademickich w ramach obowiązującego przedmiotu edukacji dla bezpieczeństwa i na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego. System zakłada prowadzenie szkoleń cyklicznych, kursów i obozów szkoleniowych przygotowujących młodzież, jako kandydatów, do zawodowej służby wojskowej w korpusie osobowym szeregowych zawodowych i podoficerów. Zaplanowano uruchomienie trzech specjalistycznych ośrodków szkoleniowych: w Białymstoku - dla potrzeb wojsk lądowych i wojsk specjalnych, w Szczecinie i Dziwnowie - szkolenie nurkowe, w Lublińcu - szkolenie w ramach tzw. "Szkoły przetrwania". Opracowanie i wdrożenie systemu szkoleń rekonwersyjnych dla żołnierzy zawodowych odchodzących do rezerwy. System stanowić będzie znaczące rozszerzenie dotychczasowych procedur, tak aby wiedza zdobyta w trakcie szkoleń była przydatna w praktyce życia "cywilnego" i na rzecz Narodowych Sił Rezerwowych. Przygotowanie projektu programu wyższych studiów I-go stopnia o kierunkach: obrony, ochrony i bezpieczeństwa narodowego oraz utworzenie studiów podyplomowych nauczycieli edukacji dla obronności i na rzecz bezpieczeństwa. Rozpowszechnianie wydawnictw i publikowanie prac związanych z bezpieczeństwem i obronnością kraju oraz ochroną różnych obiektów i dóbr.
W wyniku przedstawionych priorytetów oraz podjętą proobronną aktywność, kultywowanie tradycji, patriotyzmu i obyczajów narodowych działalność Stowarzyszenia została objęta patronatem Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
Objęcie patronatem Naszego Stowarzyszenia przez wyższą uczelnię jest zasadna nie tylko z racji kształcenia patriotycznych postaw, patriotyzmu i obyczajów służby wojskowej, ale też fachowego i specjalistycznego przygotowania merytorycznego młodzieży szkolnej i akademickiej do działań w korpusach osobowych zawodowej służby wojskowej od szczebla najniższego poprzez pośrednie do szczebla najwyższego. Wiąże się to również z szeroko pojętym bezpieczeństwem narodowym zgodnie z zasadą "czym więcej umiesz i potrafisz wykonać- tym jest bezpieczniej".

 

Projekt i wykonanie McMedia.pl